מבוא

הספר הזה לא עוסק באמונה , ביהדות או בדתיות בכלל . הוא עוסק בשאלות של אמת , ספקנות ופונדמנטליזם . אבל כאשר עוסקים בשאלות אלה לא ניתן לחמוק מדיון באמונה . האמונה הדתית היא כמובן מצע מתבקש לבדיקת הרעיונות והתהליכים שתוארו בספר . משהו מזה תואר במבוא ובהקדמה , כשנגעתי בתופעות הפונדמנטליזם ( בעיקר המוסלמי ) בעולם ובמלחמה בינו לבין הספקנות . אבל חלק עיקרי מהמוטיבציה שלי לכתוב את הספר הזה הוא תהליכים עכשוויים שמתרחשים בעולם הדתי היהודי . עיסוק בתהליכים הללו דורש ביקורת שיטתית שמבוססת על מקורות וניתוחם ועל הבחנות דקות למדי . ניתוח ביקורתי כזה ידרוש ספר שלם , ולכן לא אעשה זאת כאן . בחלק הזה אנסה רק לנצל את המצע המושגי שפותח כאן כדי לראות את ביטוייו השונים בעולם הדתי היהודי בן ימינו ( בפרק הקודם אפשר היה לראות דוגמה אקטואלית ) . אנסה להראות את הופעותיהם בהקשר זה של הפונדמנטליזם והפוסט - מודרניות מחד גיסא , ושל הסינתטיות הסובלנית מאידך גיסא . עיקר מטרתי כאן הוא להראות שהתמונה הרווחת ביחס להקשר הדתי אינה מדויקת , ובוודאי אינה הכרחית . בדרך כלל קושרים אמונה דתית לפונדמנטליזם . לאו דווקא במובן הפרקטי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)