חלק שמיני מבט סינתטי על האמונה וההלכה

שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכשוף . ( רמב " ם , הלכות יסודי התורה , ח , א )  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)