גרף P .15 הוא שיעור התמיכה האמיתי במפלגה Y מתוך כלל המצביעים במגזר. (N <sub>Y </sub>(P הוא מספר הנציגים שלה שייכנסו בפועל מתוך כלל הנציגים שייכנסו מטעם המגזר. הקו המקווקוו מבטא את הייצוג ההולם (,(N <sub>Y </sub>=P ורואים מיד שהוא לעולם מתחת לקו האמיתי. כלומר באופן מהותי וללא יוצא דופן, תמיד יש תת - ייצוג לחלק הדמוקרטי במפה הפוליטית.