מבוא

בחלק הקודם הסתיים חלקו הלוגי - פילוסופי של הספר . אני מקווה שהצלחתי להציג בסיס לוגי ופילוסופי סביר לאלטרנטיבה הסינתטית . לפני שעברנו לחלק הפורמלי , התייחסתי למעבר מהמישור הפילוסופי המופשט למישור הפרקטי , שאמור לתרגם את הדברים הללו לערכים וליחסים בין אנשים ובין קבוצות . לפיכך אין פלא שמתבקש כאן דיון שיטתי ומסודר בסובלנות , בפתיחות ובפלורליזם . האדם ברחוב ודאי יאמר לכם שהפונדמנטליזם אינו סובלני או פלורליסטי או פתוח , ושהספקנות בהחלט כן . ובכן , זה לא ממש כך . בחלק הזה ניווכח שהתיאור הזה אינו מדויק . אבל מעבר לשתי אלו , נותר לנו לבצע את אותו בירור גם ביחס לאופציה הסינתטית . האם היא מובילה לסובלנות ? מה יחסה לפתיחות ? ומה באשר לפלורליזם ? במילים אחרות , נשאר לנו לבחון מה יהיו ההשלכות הערכיות והחברתיות של התמונה הפילוסופית שפרשנו עד כאן . כדי לברר את כל זה עלינו לעבור דרך אנליזה מושגית של המושגים סובלנות , פלורליזם ופתיחות ושל היחסים הלא פשוטים ביניהם . בדרך ננסה לצעוד בעקבות מורנו ורבנו מרק טוויין , כלומר לשחוט עוד כמה פרות קדושות . החלק הזה יסתיים בפרק שמציג מבט מתמטי על כישלונן של תפיסות...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)