23 לוגיקה וצבירת מידע: סיכום ביניים על סינתטיות, ספקנות ופונדמנטליזם

בשלושת הפרקים האחרונים תיארנו כמה קווים ראשוניים ללוגיקה שיטתית של צבירת מידע . הלוגיקה הזאת למעשה מתארת בצורה פורמלית את כל מה שראינו בחלקים הקודמים . יש טעם להשוות את התמונה הזאת ללוגיקה המסורתית ( הדדוקטיבית ) שפגשנו בקצרה בפרק . 2 כמו בדיקת הטיעונים הדדוקטיביים בלוגיקה המסורתית שתוארה שם , גם הלוגיקה הלא דדוקטיבית מבוססת על טבלאות של 0 ו - 1 ועל קשרים לוגיים בין רכיביהן . שתי התיאוריות הללו הן צורניות ( פורמליות ) , כלומר מבוססות על קשרים טכניים ומבניים בין הרכיבים ( העובדות או הטענות ) , מבלי להזדקק לתכניהם ובלי תלות בתכנים אלו . בלוגיקה הדדוקטיבית ראינו שאנחנו בודקים את תקפותם של טיעונים שגוזרים מסקנה מתוך הנחות רק על בסיס מבנה הטיעון , מבלי להזדקק לתכנים שמוצרנים בו ; וגם בלוגיקה הלא דדוקטיבית אנחנו בודקים זיקה בין עובדות ומידע ( נתונים תצפיתיים ומסקנה ) מבלי להזדקק לתכנים המוצרנים ( כלומר מבלי לזהות את המשתנים , העמודות או השורות בטבלאות ובגרפים , ומבלי לזהות את המאפיינים התיאורטיים שחשפנו בתהליך ההיסק , α , b וכולי ) . אלא שבכל זאת יש כמה הבדלים חשובים בין ההקשרים , והם יחזירו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)