טבלה .13 סיכום האלגוריתם לפירכה על קל וחומר (טבלה 6)