נספח מציאת המודל הפשוט ביותר עבור טבלה נתונה

כפי שראינו , הבעיה שעלינו לפתור בנספח זה היא מציאת המודל הפשוט ביותר עבור טבלת נתונים מלאה ( בלי משבצת של נעלם , כי בשלב הראשון אנחנו ממלאים את המשבצת החסרה בשתי האפשרויות , 0 ו - . ( 1 להלן ננתח את הטבלאות המתייחסות לדוגמה ששימשה אותנו לכל אורך פרק 20 לעיל , טבלאות 5 ו - : 6 . 88 כאן לא אוכיח את הדברים , אבל ניתן לראות שזו דרך היוריסטית נכונה . תיאור מפורט יותר להיוריסטיקה הזאת ניתן למצוא בספר הראשון בסדרת " מחקרים בלוגיקה תלמודית " : מיכאל אברהם , דב גבאי ואורי שילד ( , ( 2010 מידות הדרש ההגיוניות : היסקים לא דדוקטיביים בתלמוד , , College Publications לונדון . את הביסוס המתמטי ( עדיין לא מלא ) ניתן לראות ביתר פירוט בעבודת המאסטר של עזריאל לאופר ( תשע " ג ) , ביסוס מתמטי עבור מודל לוגי למידות קל וחומר ובניין אב , המחלקה למתמטיקה , אוניברסיטת בר אילן . בשלב ראשון אנחנו מצמידים אות לכל משתנה עמודה ( מקצוע ) . לדוגמה , בטבלאות 6 למעלה נכנה את ספרות , A חיבור B ואנגלית . C בשלב השני נקבע יחס ( שמכונה יחס סדר ) בין כל שתי עמודות . הכלל הוא שמשווים את שתי העמודות מבחינת הערך שבכל משבצת ומשב...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)