20 קל וחומר והפירכות עליו

כאמור , אבן הבניין הראשונה בארגז הכלים הסינתטי היא ההיסק שקרוי " קל וחומר " ( או " כל שכן " ) . זהו בעצם סוג של אנלוגיה , מעט חזקה יותר מהאנלוגיה הרגילה . לוגיקנים לפעמים מכנים אותו היסק א - פורטיורי ( . ( a fortiori argument היסק פשוט כזה מופיע כמה פעמים במקרא , לדוגמה ( שמות ו , יב ) : וידבר משה לפני ה ' לאמר הן בנ ֽ י ישראל לא ֽ שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים ֽ . משה רבנו , שנשלח על ידי הקב " ה לגאול את ישראל , טוען כלפיו שאם בני ישראל לא שמעו בקולו איך אפשר לצפות שפרעה יעשה זאת ?! יש כאן כמובן הנחה סמויה שהסבירות שפרעה ישמע בקולו היא נמוכה מהסבירות שבני ישראל ישמעו בקולו . זהו היסק " קל וחומר " שכן הוא הולך מהקל אל הכבד , מהקל אל החמור . בהיסק הזה יש הנחה אחת ומסקנה שמוסקת ממנה . וברקע יש עוד הנחה סמויה ( הלוא ... ואיך ... ) , שהיא הנחת ההיררכיה , העוסקת ביחס בין הסבירויות של שני האירועים ( שפרעה ישמע בקולו ושישראל ישמעו בקולו ) . זה מה שנכנה כאן קל וחומר מקראי . לעומת זאת , ברוב מופעיו התלמודיים נעשה היסק הקל וחומר בדרך מורכבת יותר . בתלמוד , רוב היסקי הקל וחומר מניחים ש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)