מבוא

בהקדמה לספר הזכרתי שבעקבות ספרי שתי עגלות העירו לי כמה וכמה קוראים שחסר בו תיאור פוזיטיבי של החשיבה הסינתטית . מעבר ללגיטימציה ולתוקף שנתתי שם לשימוש באינטואיציה , ומעבר להסברים שמדובר במשהו שחורג מהדיכוטומיה שבין הכרה לחשיבה , לא הצגתי מתודה שיטתית לשימוש בהיגיון סינתטי או לביצוע היסקים סינתטיים . העמדה הסינתטית הוצגה כעמדה שמכירה בלגיטימיות של טענות שהוסקו באמצעות היסקים לא דדוקטיביים ושאינם תוצאה של תצפית ישירה . אבל מהם אותם היסקים ? איך ניתן לבקר אותם ? לכל זה אין שם תשובה ישירה אלא רק רמזים . בתיאור ההתבגרות התלת - שלבית שמלווה אותנו כאן , הבחנתי בין שלב הילדות הדוגמטי לבין ההתבגרות הסינתטית . שני השלבים הללו מאופיינים באימוץ של טענות לא מוכחות , ולכן הנער נוטה לזהות את זה עם זה . אבל כפי שהסברתי , השלב הבוגר שונה מקודמו הילדותי בכך שהוא בכל זאת מנסה לבחון ולבקר באופן שיטתי את דרכי ההיסק הלא ודאיות הללו . הוא לא שואף לוודאות , אבל בהחלט משתמש בחשיבה הביקורתית , ולפעמים דוחה חלק מהדוגמות והאינטואיציות שלו . אם כן , היסוד שמגדיר את החשיבה הסינתטית הבוגרת הוא השיטתיות . מאידך גיסא ,...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)