17 היחס לאידיאות: אפלטון ואריסטו

כזב פתטי ( - ( Pathetic Fallacy מונח בחקר הספרות . אמצעי רטורי המייחס מחשבות ותכונות אנושיות לחפצים דוממים או לישויות קונספטואליות . לדוגמה , " הטבע אינו סובל ואקום " או " המחשב שלי לא רוצה להידלק " . בפרק זה אנסה לשים את התמונה שאליה הגענו בקונטקסט מטפיזי . ניתן לקשור את הדברים למחלוקת מטפיזית קדומה בין אריסטו לאפלטון . אריסטו התייחס למינים ולסוגים , כלומר לקטגוריות הכלליות , כפיקציות מועילות . מושגים כמו סוסיות , וגם אידיאות כמו דמוקרטיה , הם קטגוריות שאנשים הגדירו כדי להסתייע בהן בסידור ובארגון המחשבה . לעומת זאת , אפלטון ראה באידיאות סוג של ישים שקיימים ב " מקום " כלשהו שהוא כינה " עולם האידיאות " . אפלטון סירב לקבל את התפיסה שאנחנו ממציאים את המושגים הכלליים שבשימושנו , ולכן היה ברור לו שהם שאובים מתצפית שאנחנו עורכים ( בעיני השכל כמובן ) על עולם האידיאות . שם אנחנו מגלים את מושגינו הכלליים , לכן המושגים הללו מובנים לכל אדם באותה צורה , ולכן אפשר לדבר וגם להתווכח עליהם . לפי אריסטו , לעומת זאת , אין שום משמעות למושגים כמו " התבוננות באידיאות " . לא ניתן להתבונן , במובן של תצפית הח...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)