12 על אידיאולוגיות וערכים

א - ל מלא רחמים , אלמלא הא - ל מלא רחמים היו הרחמים בעולם ולא רק בו . אני , שקטפתי פרחים בהר והסתכלתי אל כל העמקים , אני , שהבאתי גוויות מן הגבעות , יודע לספר שהעולם ריק מרחמים . ( " א - ל מלא רחמים " , יהודה עמיחי ) עד כה עסקנו בעיקר בתובנות עובדתיות שלנו על העולם . בחנו את הדרך הרציונליסטית ואת זו האמפיריציסטית , וראינו שאף אחת מהן לא נותנת לנו בסיס מספק . ומה עם הערכים ? האם ניתן למצוא בסיס טוב עבורם ? יש לזכור שהערכים שלנו נתפסים אצלנו בדרך כלל כמחייבים , ולפעמים אף דורשים מאיתנו מחירים לא פשוטים . האם ניתן לדרוש מחירים כאלה על סמך עקרונות לא מבוססים , ולמעשה שרירותיים ? מטבע הדברים עלינו לשוב ולבחון את שני ארגזי הכלים שיכולים לעמוד לרשותנו כדי לבסס ערכים : הלוגי ( רציונליסטי , חשיבה ) והתצפיתי ( אמפיריציסטי , הכרה ) . ראינו שהארגז הלוגי ריק ממידע , כלומר הטיעון הלוגי לא יכול להוסיף מידע שלא מצוי בהנחותיו . מסקנת הטיעון לא מכילה אלא את המידע שהוכנס בהנחות . מה קורה בהקשר הערכי ? המצב שם דומה למדי . כבר ראינו ( בפרק 3 ובסוף פרק 5 ) שאי - אפשר לגזור טענה בעלת אופי מסוים ( עובדתי , לו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)