חלק רביעי יובש של קיץ שוקת שבורה

קיץ מתחבר לסתיו ואני לכאן לפי שעה בקרוב יבוא מכתב איזו הודעה אולי טובה אולי רעה . ( " מחשבות על יובש ועל עננים " , רחל שפירא ) בשממון הזה אחפץ בדד היות ; ובהתעטף הלב ובהיותו למסוס אל - תראני עין זר , זר לא - יבין את - זאת - וערירי אחי שה ביגוני . ( " ביום קיץ יום חום " , ח " נ ביאליק )  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)