8 עקרון אי - הוודאות הלוגי: דרכי ההיסק והקשרים ביניהן

היה רק מלכוד אחד והוא מלכוד , 22 שטען כי דאגה לביטחון האישי נוכח סכנה אמיתית ומיידית איננה אלא תהליך שכלי נבון . אור היה מטורף ויכול היה להיות מקורקע . היה עליו רק לבקש ; ובו ברגע שהיה עושה זאת , כבר לא היה מטורף והיה עליו לטוס למשימות נוספות . אור היה מטורף בטוסו למשימות נוספות ושפוי אם לא טס , אבל אם היה שפוי היה עליו לטוס שוב . ( ג ' וזף הלר , מלכוד ( 22 מקובל בלוגיקה לחלק את ההיסקים השונים לשלושה סוגים יסודיים : דדוקציה - הפרטה ( מהכלל אל הפרט ) . אינדוקציה - הכללה ( מהפרט אל הכלל ) . אנלוגיה - השוואה ( בין פרט לפרט או בין כלל לכלל ) . ראשית , נביא דוגמאות לשלושת סוגי ההיסק הללו . טיעון דדוקטיבי הוא טיעון מהטיפוס שפגשנו בפרק השני לגבי השולחנות והרגליים . לצורך הדגמה כאן נתבונן בטיעון הנדוש הבא : הנחה א ' : כל בני האדם הם בני תמותה . הנחה ב ' : סוקרטס הוא בן אדם . מסקנה : סוקרטס הוא בן תמותה . . 27 תרגמו : בני לנדאו ובני הדר , הוצאת ביתן , . 1971 106 הטיעון הזה הולך מהכלל אל הפרט , והוא כמובן הכרחי . הסברנו שההכרח בו נובע מכך שהוא לא מחדש לנו מאומה . כל מידע על העולם שנמצא במסקנה בע...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)