חלק שני אביב נעורים רציונליזם

היתה רוח אחרת , גבהו שמי השמיים , וייגלו מרחקים בהירים , רחבי ידיים - על ההר עומדות רגלי האביב ! על המגרש עם שמש אדים חמים משתטחים , מן העצים הרטובים פטורי ציצים מתפתחים - היתה רוח אחרת מסביב . ( " פעמי אביב " , ח " נ ביאליק )  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)