הקדמה

אחרת שעומדת בפניו היא ויתור על הדרישה להנמקות ולהוכחות , כלומר להפוך לפונדמנטליסט . משהכלים הרציונליים הכזיבו , הוא נוהה אחר כלים אחרים במקומם . זוהי בעצם בבואה של הדילמה שתוארה במבוא , שנובעת ממתח בין המסקנות הספקניות המתחייבות מהחשיבה הרציונלית לבין המאוויים לוודאות . ראינו כיצד המתח הזה יוצר פיצול בין רלטיביזם ספקני לבין פונדמנטליזם , ומהווה מתקפה על הרציונליות בתנועת מלקחיים כפי שתיארתי בציור שבמבוא . כאמור , ספר זה מנסה להציע דרך שלישית : לוותר על ההנחה האנליטית הסמויה , ולפיה רק טענות מוכחות הן קבילות , שאיתה אנחנו מגיעים לנקודת ההתבגרות המשברית בשלב השלישי . פירוש הדבר הוא לדחות את הזהות בין אמת לוודאות ( החץ המבוטל בציור הנ " ל ) , כלומר את הפונדמנטליזם שמחפש ודאות , ובו בזמן גם את הספקנות , שבגלל היעדר ודאות מוותרת על האמת בכלל . הדרך השלישית הזאת תכונה כאן עמדה סינתטית ( להבדיל מאנליטית ) . כשהנער הופך לבוגר הוא ממצה את הבעייתיות הזאת ומפנים אותה , וצריך להבין שעליו לאמץ את אחת משלוש הדרכים ( ולא רק שתיים ) : ספקנות אנליטית ( יציב ולא אמת ) , פונדמנטליזם ( אמת ויציב ) או סינת...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)