החשיבה הרציונלית, שלכאורה מובילה לזהות בין אמת לוודאות, מגיעה למשבר. המשבר יוצר שתי עמדות אלטרנטיביות, שחוזרות ותוקפות בתנועת מלקחיים משני כיוונים בו - זמנית את הרציונליות עצמה. חץ מרוסק מסמן היווצרות וחץ רצוף מסמן מתקפה. הגישה שמיוצגת בביטוי "אמת ולא יציב" תוקפת את החץ המרוסק שבמרכז.