קיצורים ביבליוגרפיים

ורגון , וחבל על ש׳ ורגון , ״וחבל על מפני שמן ( ישעיהו י׳ , כז ) ״ , בית מקרא , ל ( תשמ״ה ) , עמ׳ –405 402 ורגון , ישעיהו וחזקיהו ש׳ ורגון , ישעיהו וחזקיהו – עיונים בפרשת היחסים בין הנביא ובין המלך על רקע התקופה וקורותיה ( עבודת גמר לתואר מוסמך ) , רמת גן תשכ״ט ורגון , מיכה ש׳ ורגון , ספר מיכה : עיונים ופירושים , רמת גן תשנ״ד ורגון , נאומי התוכחה ש׳ ורגון , נאומי התוכחה בספר מיכה – עיונים בנבואות לאור הריאליה וההיסטוריה של התקופה ( עבודת דוקטור ) , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן תשל״ט ורגון , שקים במותנינו ש׳ ורגון , ״נשימה נא שקים במתנינו וחבלים בראשנו ( מל״א כ לא ) ״ , מורשתנו , שנתון מכללת מורשת יעקב , ט ( תשנ״ה ) , עמ׳ –18 11 זולאי , פיוטי יניי מ׳ זולאי ( מהדיר ) , פיוטי יניי , מלוקטים מתוך כתבי הגניזה ומקורות אחרים , ברלין 1938 זיוורס , מחקרים E . Sievers , Metrische Studien , II , Leipzig 1901 זיידל , מיכה מ׳ זיידל , ספר מיכה , בתוך : א׳ מירסקי ואחרים ( עורכים ) , תרי עשר , ב ( דעת מקרא ) , ירושלים תשל״ו זילבר , בדד ד׳ זילבר , ״׳בדד׳ במקרא״ , בשיטין – סוגיות במקרא ובלשונו , תל אביב ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן