שבוי פלשתי. גם ממצא ארכאולוגי זה לקוח מקיר במדינ ת הַ אבּוּ שבמצרים, וזמנו המאה השתים־עשרה לפנה״ס. בתבליט מתואר ניצחונו של רעמסס השלישי על גויי הים, שעִ מם נמנו גם הפלשתים.