עגָלה פלשתית רתומה לשוורים, מתוך תבליט קיר במדינת האבּוּ שבמצרים מימי רעמסס השלישי, בראשית המאה השתים־עשרה לפנה״ס.