מרנפתח, בנו של רעמסס השני, כובש את אשקלון בשנת 1207 לפנה״ס. מתוך ציור חקוק בקיר במקדש אמון אשר בכרנך. המצרים נראים בציור כגיבורי חיל המסתערים על חומות אשקלון ועל שעריה. מְ גִ ני אשקלון הכנענים אינם לוחמים כלל אלא מרימים ידיהם בתחינה, ואחד מהם אף מחזיק בידו שי – מנחה לכובשים. רפיון ידיהם של המְ גִ נים מתבטא גם בכתובת שבצד הציור: הם מודיעים בה על כניעתם מרצון ואפילו מתוך עונג כביכול. צורת הלחימה המצרית וכלי נשקם נראים היטב בציור.