מכתב ששלח מושל אשקלון, יִ דִ יַה, אל מלך מצרים. המכתב נמצא בתל־עמארנה שבמצרים יחד עם עוד שישה מכתבים אחרים מאשקלון.