אשקלון בימי המקרא

העיר אשקלון , שהייתה מרכז סחר ועיר נמל חשובה , התברכה במיקום גאוגרפי מיוחד : לחוף הים מזה , ועל הדרך הראשית המקשרת בין כנען לארצות שמצפונה ולמצרים שמדרומה , מזה . למיקום מיוחד זה נודעה השפעה על תולדותיה ועל התפתחותה של העיר . הממצאים הארכאולוגיים והאפיגרפיים מתקופה זו מעטים , ולכן נשען שחזור תולדותיה בעיקר על המקרא ועל מקורות מצריים , אשוריים ובבליים . במאמר זה נסקור את תולדותיה של העיר מימי היישוב הכנעני , שפגש ישראל בבואו לארץ , ועד סוף ימי הבית הראשון . א . אשקלון בטרם בוא ישראל לארצו אשקלון נזכרת לראשונה בשתי קבוצות של כתבי המארות המצריים , השייכות לפרקי זמן שונים של השושלת ה . 12 הקבוצה הראשונה , הכתובה על כלי חרס , היא מן המאה העשרים לפנה״ס , והשנייה , הכתובה על צלמיות חומר בדמות שבויים , היא משלהי המאה התשע עשרה לפנה״ס . שתי הקבוצות מכילות רשימות של מושלים זרים ומקומותיהם , ששלטון פרעה ראה בהם אויבים פוטנציאליים . אשקלון ושניים ממושליה רשומים בקבוצה הראשונה ( מס׳ . ( 10 בקבוצה השנייה ( מס׳ 2 ) רשומים העיר ומושלה . בעקבות ניצחונו של תחותמס השלישי בשנה העשרים ושלוש למלכו ( 1482 ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן