גמולו של ירא ה׳ בתהלים קכח

זיכרון עולם לסימה אופוצ׳ינסקי ז״ל בת צבי ודבורה שקדי שנפטרה בי״א בשבט תשל״ג מזמור קכח בתהלים הוא אחד מקבוצת המזמורים ( קכ – קלד ) המכונה ״שירי המעלות״ , בשל המונח ״שיר המעלות״ המופיע בראש כל מזמור בקבוצה זו . החוקרים מגדירים את מזמור קכח כ״מזמור חכמתי״ או כ״מזמור דידקטי״ הבא ללמד על גמולו של ירא ה׳ . ננסה לעמוד על מבנהו של המזמור , על משמעות הברכה הכלולה בו ועל זיקתה של אותה ברכה לקללה ולברכה שבספר דברים . פסוק 1 שיר המעלות אשרי כל ירא ה׳ ההלך בדרכיו פסוק 2 יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך פסוק 3 אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך פסוק 4 הנה כי כן יברך גבר ירא ה׳ פסוק 5 יברכך ה׳ מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך פסוק 6 וראה בנים לבניך שלום על ישראל 1 את הדעות השונות על פירוש השם ״שיר המעלות״ ועל מקומם של המזמורים בעבודת הקודש סיכמו גויטיין , תהלים ; אפרתי , שיר המעלות ; סולה , שיר המעלות ; ארדמנס , שירי המעלות ; קראוס , תהלים , כרך א , עמ׳ ; 24 – 23 קיט , שירי המעלות , עמ׳ ; 17 – 1 קרואו , שירי המעלות , עמ׳ . 27 – 1 ראה גם בפירושים השונים על ספר תהלים . 2 דהוד , תה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן