שתי קינות על ערים ביהודה – עיון ספרותי־היסטורי במיכה א 10–16

במחקר זה נדון בקטע שבמיכה א , 16 – 10 המתאר אסון מתרגש על ערים בארץ יהודה . תחילה נעסוק בקביעת תיחומן וסיווגן של היחידות הספרותיות , ולאחר מכן נדון בתוכנן ובמהותן על רקע זמנן . א . בעיית התיחום רוב החוקרים שעסקו בפרק א בספר מיכה , ראו את היחידה הספרותית א 16 – 10 ( או א 8– 16 ) כשלמות ספרותית אחת . גם חוקרים מאוחרים יותר כגון פורר , רודולף , אלן , מייס ולוקס לא הציעו הצעות שונות בתיחום הקטע . סבורני שיש לבדוק תיחום זה מחדש . בחינה מדוקדקת של היחידה א 16 – 10 מלמדת שלפנינו שני קטעים בעלי סוג ספרותי דומה , אך שונים זה מזה בתוכנם , בסגנונם ובמקצבם . נבואות אלה נאמרו בשתי הזדמנויות שונות והופנו לקהל שומעים שונה . נציג להלן את שתי היחידות כפי שהן נראות לנו , ולאחר מכן נדגים את ההבדלים בתחומים השונים . 1 פורר , מיכה א , בעיקר עמ׳ . 67 – 66 2 רודולף , מיכה א ; הנ״ל , מיכה , עמ׳ . 51 – 43 3 אלן , מיכה , עמ׳ . 278 – 276 4 מייס , מיכה , עמ׳ . 52 – 48 5 לוקס , מיכה א . לוקס חקר באריכות את מבנה היחידה הנבואית הכוללת , לדעתו , את פרק א . 16 – 8 6 אם כי במחקרים הקודמים היו שראו את כל הפרק כמכלול ספר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן