רדיפות שאול אחרי דוד בארץ יהודה ורקען הגאוגרפי

פרשת רדיפותיו של שאול אחרי דוד לאחר בריחתו מבית המלוכה מתוארת באריכות בספר שמואל ( שמ״א כא – שמ״ב ב ) , על כן תמוה שחוקרי הגאוגרפיה וההיסטוריה של ארץ ישראל בתקופת המקרא הקדישו אך תשומת לב מעטה לסיפור נדודיו של דוד . גם חוקרי המקרא ופרשניו לא הרבו לעסוק בפרשה מנקודת מבט גאוגרפית המתארת את מסלולי נדודיו ומגמותיהם . הנחת הדיון במאמר זה היא שדוד המלך היה אישיות היסטורית שפעלה במאה העשירית לפנה״ס , וסיפורי דוד משקפים מציאות מסוימת כפי שראה אותה הכותב . המחבר של ספר שמואל שאב את ידיעותיו מתעודות קדומות שנכתבו עוד בתקופת הממלכה המאוחדת ושמקורן אמין , ועיצב אותן ואת הדמות כפי שמצא לנכון . מטרת מחקר זה לבדוק היבט זה ולהציע סדר הגיוני משוחזר של התמונה הגאוגרפית היסטורית 1 ישנם חוקרים הרואים את תיאור תחילת המרדפים בפרק יט , שבו מתאר המספר את ניסיונותיו של שאול להרוג את דוד . ראה למשל אברמסקי , שאול ודוד הנרדפים , עמ׳ . 49 לעומתו , סגל ( שמואל , עמ׳ קע ) רואה את תחילת הנדודים בפרק כא , שבו נוטש דוד את בית שאול לצמיתות . אנו בחרנו בדרך זו כדי לתאר את דרכי בריחתו של דוד מפני שאול ואת התלאות שפקדו או...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן