זמנה של מחלת חזקיהו וביקור המשלחת מבבל

סיפור מחלתו של חזקיהו ( מל״ב כ = 11 – 1 ישעיה לח ) קשור , לפי סדר הכתובים במקרא , למצור סנחריב על ירושלים שנערך , לדעת ההיסטוריונים , בשנת 701 לפנה״ס . על פי סדר הכתובים , אירעה מחלתו של חזקיהו לאחר מפלתו של צבא אשור בשערי ירושלים , ואף אחרי מותו של סנחריב . הקושי העיקרי בתיאור סדר אירועים זה הוא דברי העידוד שבפי ישעיהו למלך החולה : ״ומכף מלך אשור אצילך , ואת העיר הזאת וגנותי על העיר הזאת״ ( מל״ב כ , ( 6 שהרי על פי סוף הפרק הקודם , חלפה כבר הסכנה , ואשור לא איימה עוד על הממלכה ועל בירתה ירושלים . למרות קושי זה סבור רלב״ג שחזקיהו חלה אחרי נסיגת צבא סנחריב . לדעתו , רומז סדר הכתובים במקרא שנבואת ההצלה מכף מלך אשור , המצויה בסיפור זה , מתייחסת לא לסנחריב , אלא לאסרחדון שהתכוון לעלות על ירושלים אחר כישלון קודמו . גם שד״ל סבור שיש להבין את האירועים לפי הסדר שבמקרא , והוא מציע : ״הנה אף אם כבר נגף מחנה אשור ושב סנחריב לארצו , אפשר היה שישוב עוד שנית בחיל אחר״ ( שד״ל לישעיה לח . ( 6 פתרונות אלה אינם סבירים . אשור נשארה אמנם מעצמה , אך סכנתה המידית לשלום ירושלים חלפה , כאמור במאמר הקודם . לעומ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן