משא פלשת (ישעיה יד 28–32)

נבואת ישעיהו על פלשת ( יד 32 – 28 ) העסיקה פרשנים וחוקרים , שניסו לתת לה משמעות . רבים מהם שינו את סדר הכתובים ותיקנו את ניסוחם לצורך הצעת שיטתם . במאמר זה נבחן מחדש את המבנה הספרותי של הנבואה ואת משמעותה על רקע התקופה וקורותיה , תוך דיון בשיטות הפרשניות העיקריות שהוצעו . א . לבעיית התיחום ״משא פלשת״ הוא קטע מתוחם בצורה ברורה . בראשו באה כותרת : ״בשנת מות המלך אחז היה המשא הזה״ ( יד , ( 28 ולאחריו כותרת המלמדת על קטע חדש : ״משא מואב״ ( טו . ( 1 הכותרת בנבואה זו שונה משאר כותרות הנבואות על הגויים שבספר ישעיהו . נוסח הנבואות האחרות הוא ״משא״ בצירוף שם מקום או כינוי לעם מסוים , כגון ״משא מואב״ ( טו , ( 1 ״משא דמשק״ ( יז , ( 1 ״משא מצרים״ ( יט . ( 1 לעומת זאת פותחת הכותרת שלנו בציון תאריך המשא : ״בשנת מות המלך אחז״ – נוסח המזכיר את הפתיחה לחזון ההקדשה , ״בשנת מות המלך עזיהו״ ( ו . ( 1 השוני בנוסח הכותרת ( בין שאר הטענות ) הביא חוקרים שונים לפקפק במהימנותה ההיסטורית וביכולתה לשמש כלי עזר להבנת הרקע הריאלי של הנבואה . לעומתם קבעו אחרים שיש לראות בכותרת מקור אותנטי , ואף טענו שאם נשמיט את הכו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן