נבואת התראה למנהיגי יהודה (ישעיה י 28–32)

בספרי ישעיה ומיכה מצויים כמה קטעים נבואיים ובהם ריכוז של שמות מקומות גאוגרפיים . אחד מקטעים אלה , ישעיה י , 32 – 28 מתאר מסע אויב הבא מצפון ונע בדרך האורך המזרחית שבהר אפרים ( הכולל גם את ארץ בנימין ) , ומאיים על ירושלים . מאמר זה ידון בבעיית תיחום הקטע , בתיאור המסע ובמשמעותו לאור הידיעות ההיסטוריות שבידינו . א . תולדות המחקר רשימת השמות הגאוגרפיים שבקטע הנדון עוררה את התעניינותם של חוקרי הגאוגרפיה והטופונימיה של ארץ ישראל . הללו ניסו לשחזר את מסע האויב בהר אפרים . עד כמה שידוע לנו , הגאוגרף הראשון שעקב בפרוטרוט אחר המסלול המזרחי מגבע לירושלים , 1 בספרי הנבואה נדירות הן הנבואות המכילות ריכוז רב של שמות גאוגרפיים . בנבואות על מואב בישעיהו טו – טז ובירמיהו מח נמנים כעשרים שמות מקומות בארץ מואב ובסמוך לה ( על קינות אלה ראה ויסמן , סטירה פוליטית , עמ ' . ( 106 – 97 בקינות במיכה על ערים ביהודה מוזכרים שנים עשר מקומות ( א . ( 15 – 13 , 12 – 10 על הקינות במיכה ראה להלן , " שתי קינות על ערים ביהודה – עיון ספרותי היסטורי במיכה א , " 16 – 10 עמ ' . 202 בספרי מקרא אחרים כגון במדבר , מלכים ודברי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן