תיאור בוא האויב בישעיה ה 26–30

ביחידה הנבואית שבישעיה ה , 30 – 26 בדומה ליחידות אחרות בדברי הנביאים , מתוארת בפירוט הסתערותו של אויב אנונימי הבא ממרחק : [ 26 ] ונשא נס לגוים מרחוק ושרק לו מקצה הארץ והנה מהרה קל יבוא : [ 27 ] אין עיף ואין כושל בו לא ינום ולא יישן ולא נפתח אזור חלציו ולא נתק שרוך נעליו : [ 28 ] אשר חציו שנונים וכל קשתתיו דרכות פרסות סוסיו כצר נחשבו וגלגליו כסופה : [ 29 ] שאגה לו כלביא ישאג ככפירים וינהם ויאחז טרף ויפליט ואין מציל : [ 30 ] וינהם עליו ביום ההוא כנהמת ים ונבט לארץ והנה חשך צר ואור חשך בעריפיה : בשאלת זיהויו של האויב המתואר כאן – אין תמימות דעים בין החוקרים . יש המזהים אותו עם הצבא האשורי , ולעומתם סבורים חוקרים אחרים שהנביא מתאר אויב בלתי מוגדר . לדעתם של אלה , שייך תיאור זה למסורת הספרותית של תיאורי ״הגוי מצפון״ , כמו למשל בירמיה ד , 22 ו ; 6 אף על פי שאין ישעיהו מזכיר בו את המילה ״צפון״ . במחקר זה מבקשים אנו לדון בשאלה אם הנבואה שלפנינו מתארת אויב ריאלי , מארץ מסוימת ומוכרת לנביא , או שמא מתאר ישעיהו בדרך חזונית אויב נעלם ובלתי נודע . כדי לברר בעיה זו נדון בשלושה נושאים עיקריים : א . ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן