הרקע ההיסטורי והמשמעות של ישעיה א 10–17

מחקרים רבים הדנים בפרק א בישעיה עוסקים בתיחומן של הנבואות המכונסות בו ובזמן אמירתן על ידי הנביא . היחידה הספרותית שבפסוקים 20 – 2 בפרק מקיפה , לדעתנו , ארבע נבואות ( , ( 20 – 18 , 17 – 10 , 9 – 4 , 3 – 2 שכל אחת מהן נאמרה במועד אחר ובנסיבות שונות , ויד עורך היא שכינסה אותן יחד על פי עיקרון של קשרים תוכניים ואסוציאטיביים . במאמר זה ננסה לבסס את טענתנו , כי הנבואה בפסוקים 17 – 10 הייתה מלכתחילה נבואה נפרדת , שנאמרה על רקע תוצאותיה של הרפורמה הדתית שהנהיג חזקיהו מלך יהודה , ובשלב העריכה שולבה נבואה זו בתוך ההקשר של היחידה הספרותית . כן נדון בתוכנו ובמבנהו הספרותי של קטע נבואי זה . א . הנבואות שבפרק א –20 2 כאמור לעיל , נראה שביחידה הספרותית א 20 – 2 צורפו זו לזו ארבע נבואות שונות : פסוקים . 20 – 18 , 17 – 10 , 9 – 4 , 3 – 2 נבואות אלה נבדלות זו מזו במסרים המובעים בהן , ואפשר שנאמרו על רקע אירועים שונים זה מזה . עיון בתוכנן מעלה שהקשר ביניהן אינו אינטגרלי . ( א ) הנבואה הראשונה ( 3 – 2 ) כוללת תוכחה לעם , שאינו מכיר באלוהיו . ההשוואה הבלתי מחמיאה שעושה הנביא בין שור וחמור , המכירים את בעל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן