פתח דבר

בספר זה מכונס מבחר מאמרים , שכתבתי מאז תחילת דרכי במחקר המקרא . כינוסם באכסניה אחת נועד להציע לציבור הקוראים את אחת הדרכים לעיסוק בדברי תנ״ך – דרך המכירה בשילוב דיסציפלינות שונות במטרה להיטיב להבין את המקרא . ״ועת כנוס אבנים״ , אמר קהלת ( ג . ( 5 על דרך הדרש אפשר לראות באותן ״אבנים״ את אבני הדרך המציינות את נתיב התקדמותו של החוקר בעבודת מחקרו . בחייו המקצועיים של חוקר יש שלב שבו הוא מגיע לתחושה של ״עת כנוס אבנים״ , לאמור : באה העת לסכם את מפעל מחקריו לאורך זמן . אסופת מאמרים של חוקר יחיד יש בה כדי להצביע על כיווני דרך המחקר שלו . בעת הגשת ספר זה לקורא תקוותי היא , שתרומתי לנושאי המחקר הנדונים בו תשמש אבן דרך למחקרים נוספים . באסופת מאמרים זו כינסתי מאמרים שפורסמו בבמות שונות החל בשנות השבעים של המאה העשרים וכלה בעשור הראשון של המאה העשרים ואחת . המאמרים מוינו למדורים שונים : מאמרים בספר ישעיה , מאמרים בשאר ספרי המקרא , היסטוריה והיסטוריוגרפיה . המאמרים באסופה זו מובאים בנוסח מעובד , מתוקן ומעודכן . נעשה מאמץ לעדכן את הספרות המדעית , שהקורא מופנה אליה בהערות השוליים של המאמרים . בנוסח ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן