בארצות המקרא מחקרים בנבואה, בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה נבואית

שמואל ורגון הוצאת אוניברסיטת בר -אילן שמואל ורגון בארצות המקרא מחקרים בנבואה , בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה נבואית שמואל ורגון בארצות המקרא מחקרים בנבואה , בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה נבואית הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן