"באין מטרה" – ניהיליזמוס רוסי או צירוף יהודי

ישעיהו ברשדסקי פרסם שני רומנים , ״באין מטרה״ ( תר״ס ) ו״נגד הזרם״ ( תרס״א ) , וסיפורים קצרים שראו אור בקובץ ״טיפוסים וצללים״ שנתפרסם בשני חלקים ( תר״ס , תרס״ב ) , ובקובץ ״כתבים אחרונים״ ( תר״ע ) . ברומן ״נגד הזרם״ התלוש הוא דמות משנית בעלילה ( ספירסטיין , ידידו של הגיבור הראשי ) , ואילו ״באין מטרה״ מעמיד את התלוש כגיבור ראשי ואת נושא התלישות כבעיה מרכזית . אדאמוביץ׳ הוא צעיר יהודי שאינו דבק בשום רעיון ואינו קשור באמת לאיש . הוא בן למשפחה אמידה , וכל חייו קיבל את מבוקשו כמובן מאליו . הוא עוסק בהוראת העברית , לא מתוך אמונה בתחיית השפה – רעיון המופיע בעלילת הרקע ברומן – אלא לצורכי פרנסה . אמנם מן הבחינה המשפחתית הוא בודד , אך מן הבחינה החברתית הוא כריזמטי , מוקף מכרים ונשים , ובעל כישורים רטוריים יוצאי דופן המאפשרים לו להטות את 28 וראו אצל יוסף אורן , אחד העם , מ " י ברדיצ׳בסקי : . 38 29 ראו למשל אצל בקון , הצעיר הבודד : ; 42 - 41 , 14 גוברין , תלישות : ; 30 הולצמן , אל הקרע : , 79 ; 283 מירון , כיוון אורות : . 19 30 יש הסבורים כי סדר הכתיבה של הרומנים היה הפוך מסדר הפרסום . למשל אבן והול...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן