תפקיד המנהל בהחדרת שינויים וחידושים

ממשלות רבות של מדינות מערביות רואות במנהל בית הספר סוכן שינוי , ולוחצות עליו לשלוט בתהליכי השינוי בבית ספרו על מנת להתאימו לרפורמות החינוכיות שהממשלות יזמו ) . ) Wallace , 2003 המנהל נתפס כדמות מפתח בעיקר בשלב הביצוע של השינוי . אנו יודעים היום כי כאשר מנהלים תומכים בשינוי ומחויבים לו יש סיכוי רב להצלחתו , ואילו כאשר הם מתעלמים ממנו או אדישים כלפיו , החידוש אינו מוחדר בדרך כלל לבית הספר או דועך במהרה ) . ) Siu - Yin , 2008 כל הצעה לשינוי המכוונת לשנות ולחדש היבטים בבית הספר תלויה ברצונו של המנהל לאמצה . המנהל מצטייר כסוכן השינוי , ובאחריותו לעודד את המורים לאמץ את השינוי באמצעות הסברת השינוי , הצגת יתרונותיו , ושילוב המורים בקביעת דרכי עיצובו והחדרתו . זאת ועוד , האינטראקציה הנרקמת בין המנהל למורים משפיעה על יכולתם של המורים ליישם את השינוי המבוצע בעבודתם , היות וביצוע שינויים מחייב תמיכה והדרכה של מיישמי השינוי . במחקר שביצעו דיק ויינדלין ופיטר ארלי ) Weindling & Early , 1986 ( הם מצאו , שמנהלים חדשים נוטים לבצע שינויים מיד לאחר כניסתם לתפקיד , בעיקר כאלה הנוגעים לתקשורת ולצורות של הי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ