השפעות שליליות וחיוביות על העובד

כאשר בוחנים את ההשפעות האפשריות של תהליך השינוי בבית הספר על המורים ובעלי התפקידים השונים , מתגלה לעינינו תמונה רב – משמעית ומורכבת . מצד אחד , מחקרים מדווחים על תוצאות והשפעות שליליות על המורים . מצד שני , מחקרים מצביעים על כך , שמורים אחדים ) ואף מנהלים ( עשויים להפיק תועלת מהשינוי ולחוות בעקבותיו תחושת מיטביות וצמיחה אישית ומקצועית . בעקבות מחקרים שבחנו את השפעות השינוי על צוות בית הספר , אנו יודעים כיום כי שינוי חינוכי עשוי לעורר לחצים , תחושת אובדן , חרדה , קונפליקטים ומתח . השינוי עשוי ליצור אי בהירות וחוסר ודאות לגבי מטרות הארגון והתפקידים שמבצעים האנשים בארגון , ולעורר תחושה של חוסר אונים . יתר על כן , שינוי מהווה איום על תחושת המסוגלות העצמית של המורים ועל יכולתם לבצע את תפקידם בבטחה ובהצלחה ) . ) Evans , 1996 כאשר מיומנויות חדשות נדרשות מהמורים הם עלולים לחוש כי מיומנויותיהם שנרכשו במהלך שנים רבות אינן מועילות עוד וכי אין ביכולתם לבצע את דרישות השינוי כהלכה ) . ) Smylie , 1999 שינויים מעמידים בדרך כלל דרישות חדשות למורים המגדילות את עומס העבודה שלהם . כך , כפי שגרס מיכאל פולא...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ