התנגדות לשינויים בבית הספר

התנגדות לשינוי היא תופעה נפוצה בבתי ספר , בעיקר בשל ריבוי ההצעות והתוכניות לשינוי ורפורמות במערכות חינוכיות בעולם . התנגדות זו נתפסת בספרות כתופעה מורכבת המחייבת את מנהל בית הספר להקדיש תשומת לב רבה לזיהוי מקורות ההתנגדות , בטרם יקבל החלטה על החדרתו של שינוי כלשהו לבית ספרו . המעניין הוא , כי במצבים רבים אנו מזהים יותר מגורם התנגדות אפשרי אחד ולפיכך , המנהל צריך לאמוד את מידת השפעתו של כל גורם על סיכוי הטמעתו של שינוי זה או אחר . הזיהוי מאפשר למנהל להיערך טוב יותר לתהליך תוך התמודדות הולמת עם מקורות התנגדות בתוך בית הספר ובסביבתו . חשוב לציין כי התנגדות המורים איננה מוגבלת לבית הספר בלבד . יצחק ברקוביץ ) Berkovich , 2011 ( מתאר את דרכי הפעולה בהם השתמש ארגון המורים במאבקו ברפורמות ממשלתיות שניסה לקדם משרד האוצר במחצית שנות האלפיים , כגון פנייה לתקשורת ושימוש במסרים המזכירים מערכת בחירות , דרכים שצלחו בסופו של דבר והשפיעו על מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה השונים . רבות מהבעיות הקשורות לשינויים נוגעות בכוחות המתנגדים לו , קרי , הכוחות שמשמרים את שיווי המשקל הקיים . אנדי הרגריבס ) Hargreaves...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ