התגובות לשינוי החינוכי

מטבעם של תהליכי שינוי וחידוש שהם מעוררים תגובות שונות בקרב אלה המושפעים מהם , קרי , המנהל , המורים ובעלי תפקידים בבית הספר . לאופי השינוי המוצע - כפוי או רצוני - השפעה רבה על התגובות של המורים . בספרות על שינויים ארגוניים וחינוכיים מוצעת זה שנים רבות אבחנה בין שינויים רצוניים לבין שינויים שנכפים על בתי הספר ) והמורים ( מבחוץ ) . ) Fullan , 1991 ; Sikes , 1992 הסוג הראשון מתייחס לשינויים וחידושים שפותחו או הוצעו על ידי צוות המורים או על ידי רשות חיצונית , אך התקבלו ברצון על ידי המורים ובעלי התפקידים השונים בבית הספר . שינויים מעין אלה אינם גוררים התנגדות של מרבית המורים ונוטים פחות לעורר רגשות שליליים בקרבם . שינויים מעין אלה מבוצעים על ידי מורים ברחבי הארץ בעלי " ראש גדול " המפתחים תכניות לימודים בחינוך לזהירות בדרכים על מנת להתאימן למאפיינים הייחודיים של תלמידיהם ויוזמים פרויקטים חינוכיים חדשניים בחינוך זה ) כגון ימי בטיחות בבית הספר , תערוכת בטיחות בדרכים ( ) . ) Oplatka , 2014 לעומת זאת , בסוג השני , מורים נדרשים לשנות את עצמם ואת דרך עבודתם על מנת להתאימם להוראות של קובעי המדיניות ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ