שלב המיסוד

בתיאוריה , לאחר יישומו של השינוי בבית הספר מתחיל שלב המיסוד , בו מוטמע השינוי במבנה של בית הספר ובתרבותו , והופך להיות חלק בלתי נפרד מבית הספר . במציאות , לעומת זאת , שינויים וחידושים רבים אינם זוכים להגיע לשלב המיסוד , והם נעלמים קודם לכן כלא היו . המחקר על שינוי חינוכי ניסה להבין מדוע קשה להפיץ חידושים ושינויים במערכת החינוך מעבר לשלבים הראשונים של השקת השינוי , ומדוע שינויים רבים מוצעים במערכת , אך מעטים מאוד מתמסדים והופכים להיות חלק בלתי נפרד מההווי הבית ספרי . זאת ועוד , אפילו שינויים שנראה היה על פניו כי הם הוטמעו בבית הספר , אינם מתקיימים לאורך זמן ואינם מופצים לבתי ספר אחרים , אף שהם הוכחו כאפקטיביים וכמוצלחים )& Hargreaves . ) Goodson , 2006 כלומר , חרף הניסיון לשנות את המערכת , והתקציבים הרבים המופנים לשם כך , שינויים רבים המיושמים בבית הספר אינם מכים בו שורשים לאורך זמן . מנסיונותיהם של חוקרים שונים לזהות את הגורמים והתנאים המשפיעים על מידת הצלחתו של שלב המיסוד , אנו למדים כי שינויים מוטמעים לאורך זמן כאשר הלמידה המתקיימת בבית הספר מעמיקה , קיימות תוכניות מנהליות ותהליכי פי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ