שלב הביצוע: החדרתו של השינוי המוצע

בתיאוריה , עם סיומו של של שלב הייזום מתחיל שלב הביצוע ) . ) implementation זהו השלב שבו תוכנית החידוש / שינוי שנידונה ועוצבה בשלב הייזום מגיעה לפתחו של בית הספר על מנת שתיושם הלכה למעשה . בשלב זה מעוצב חזון חינוכי המקשר בין תוכנית השינוי או החידוש לאופיו הייחודי של בית הספר : מוצעת תוכנית להטמעת השינוי בבית הספר הלכה למעשה , נקבעת התמיכה שתוענק למורים שיאמצו את השינוי המוצע , ומוקמים צוותי עבודה ללמידת השינוי ולפיתוח מיומנויות הנחוצות לשם ביצועו בבית הספר . חשיבות רבה נודעת בשלב הביצוע לפיתוח צוות שיוביל וינהל את תוכנית השינוי . יתרה מזו , שלב הביצוע כולל התמודדות מקיפה עם קשיים , מחסומים , לבטים ובעיות , ולכן השתלמות לאורך תהליך הביצוע הכרחית לשם תפקודם האפקטיבי של מחדירי השינוי ) קרי , המורים וחברי ההנהלה ( . מחקרים הראו שתוכניות השתלמות שליוו את השינוי תרמו להצלחת התוכנית , ללא קשר לתוכנה . לצד זאת , דרושה הערכה מעצבת של תהליך החדרת השינוי לכיתות ולבית הספר , לשם זיהוי כשלים , קשיים והתפתחויות לא רצויות במהלך תהליך הביצוע . בשלב הביצוע מתקיים תהליך של הטמעת התוכנית בקרב האנשים האמור...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ