שלב הייזום: השקתו של שינוי חינוכי

שלב הייזום , השלב הראשון בתהליך שבו מעצבים את תוכנית השינוי ומבנים את מהלך החדרתה בבית הספר , כולל בתוכו תהליכי קבלת ההחלטות , בהם דנים המשתתפים בחלופות שונות ומקבלים החלטות על סמך מקורות מידע שונים . שלב זה עשוי להופיע בצורות שונות , החל מהחלטה המתקבלת על ידי סמכות אחת ועד מנדט הניתן לגורמים רבים האחראים על ייזום שינויים , והוא עשוי להימשך לאורך חודשים ושנים . בשלב זה מתכננים את השינוי על רכיביו השונים , דנים במסגרת הארגונית המתאימה להחדרתו , ומנסחים אסטרטגיה להחדרת השינוי הנדון . בתהליך הייזום עולות מגוון של דילמות . למשל , האם אנו נדרשים לתקופה קצרה או ארוכה של ייזום השינוי ? האם עלינו לפתח את השינוי בעצמנו או לייבא חידושים מגורמי חוץ ? האם עלינו להתמקד בהוראה בכיתה , או במבנה בית הספר ? האם עלינו לנסות את השינוי בהיקף נרחב , או להתחיל בשינוי בהיקף קטן , קרי , במספר בתי ספר בלבד ? אלה שאלות שנדרשת להן תשובה בשלב הייזום , אחרת הן יעלו מחדש בשלב הביצוע ועלולות להקשות על החדרתו של השינוי . סוגיה חשובה העולה בשלב הייזום מתייחסת למקור השינוי . אחת השאלות שנבחנה במחקר נגעה במידת ההשתתפות ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ