תהליך השינוי החינוכי

הספרות על שינויים ארגוניים בבתי הספר מלמדת אותנו כי קיימים כמה שלבים בתהליך השינוי , בהם שלב הייזום , שבו יוזמים ומשיקים את תוכנית השינוי ; שלב הביצוע , שבו מחדירים את השינוי לארגון החינוכי הלכה למעשה , ושלב המיסוד , שבו מבטיחים את הטמעתו של השינוי והפיכתו לחלק בלתי נפרד מהארגון . תפוקותיו של השינוי החינוכי באות לידי ביטוי בהישגים גבוהים של תלמידים , בשינוי עמדות , בשביעות רצון גבוהה של הצוות , או בשיפור פתרון הבעיות בבית הספר . מבין שלבים אלו , דווקא שלב הייזום מוזנח יחסית במחקר על שינויים חינוכיים , והתוצאה לעתים היא החדרה קלוקלת של השינוי המוצע ומיסוד לא יעיל של מרכיביו בארגון . מי שייחס חשיבות רבה לחקר שלבי השינוי הוא אחד החוקרים הבכירים בתחום חקר השינויים בארגוני חינוך , מיכאל פולאן ) . ) Fullan , 1991 הנחתו המרכזית הייתה שהגורמים המשפיעים על תהליך השינוי החינוכי רבים מכדי שיהיה ניתן לשלוט בכולם . לפיכך , הוא מרחיב בספרו הקלאסי משנת 1991 את שלבי השינוי שזיהו חוקרים שונים , ובוחן לעומק את טבעו של כל שלב ושלב ואת המשתנים השונים המשפיעים עליו . לדעתו , בכל שלב בתהליך השינוי קיימים גו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ