מקורות

אופלטקה , י ' . ) . ) 2002 שחיקה והתחדשות : סיפור חייהן של מנהלות בתי ספר בישראל . באר שבע : הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון . רון , ע ' . ) 2011 ( כיצד לשנות את התנהגות האדם בלי לפגוע ברגשותיו : אומנות המשוב הבין – אישי . מגשימים : חברת ערן רון בע " מ . - Boddy , C . R . ) 2011 ) . Corporate psychopaths : Organizational destroyers . London : Pal grave / Macmillan . - Boulding , K . E . ) 1957 ) . Organization and confl ict . Confl ict Resolution , 1 ) 2 ) , 122 134 . - Cantrell , R ,. Parks - Savage , A ,. & Rehfuss , M . ) 2007 ) . Reducing Levels of Elemen tary . School Violence with Peer Mediation . Professional School Counselling , 10 5 ) , 475 - 481 . ( Carnevale , P . J ,. & Probst , T . M . ) 1998 ) . Social values and social confl ict in creative , problem solving and categorization . Journal of Personality and Social Psychology 74 , 1300 - 1309 . Casanova , U . ) 1996 ) . A call for prudence . Educational Researcher , 25 ) 8 ) , 30 - 46 . Cornille , T . A ,. Pestle , R ....  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ