בוררות

בעוד שהמתווך יכול אך ורק להציע פתרונות ליישוב הסכסוך וההחלטה הסופית מצויה בידי הצדדים היריבים , הרי בתהליך בוררות הבורר קובע את התוצאה הסופית של יישוב הסכסוך והצדדים מחויבים לקבל את החלטתו מראש . הבורר שומע את שני הצדדים בסכסוך . הוא מחליט אחר כך לטובת צד זה או אחר . מכאן שבמקרה של בוררות צד אחד זוכה והצד האחר מפסיד . הצד המפסיד לא יכול לערער על החלטת הבורר . לעתים הבורר מציע פתרון שבו שני הצדדים יכולים לחוש כמרוויחים ) . ) Pettinger , 2010 יחד עם זאת הבוררים בעלי שליטה גבוהה על ההחלטה הסופית אבל שליטה מועטה בתהליך . הם צריכים לפעול בהתאם לכללים המוסכמים על הצדדים , להאזין לטיעוניהם , ולקבל החלטה . זה מקובל בסכסוכי עבודה במשק . בוררות נהוגה למדי בסכסוכי עבודה במדינת ישראל - גם בין משרד האוצר לאיגודי המורים לאורך השנים - ורבים רואים בה אמצעי יעיל למניעת שביתות ארוכות ויקרות למשק . ברם , דרך זו לפתרון קונפליקטים נדירה מאד בבתי הספר במתכונתה הרשמית , קרי מינויו של בורר חיצוני ליישוב סכסוכים בבית הספר . יחד עם זאת , לאור המבנה ההיררכי השטוח של בית הספר בתפקיד הבורר משמש פעמים רבות מנהל בית...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ