תיווך

תיווך ) mediation ( היא הרחבה של המו " מ שבו אדם מבחוץ מסייע לצדדים להגיע להסכמה בנוגע לקונפליקטים הקיימים ביניהם . למעשה , המתווך נכנס לתמונה כאשר המו " מ נכשל ולאחר שהצדדים מחפשים אדם שלישי שיתווך ביניהם . המתווך יוצר מגע עם הצדדים ומעביר להם את ההצעות והוויתורים של כל צד לפתרון הקונפליקט . הוא גם מנסח פתרונות , סדר יום , ורעיונות חדשים , ואף לוחץ על הצדדים לאמץ את הניסוחים שלו באמצעות תגמולים ואיומים ) . ) Pruitt , 2011 לעתים , הוא יכול ליצור דו " ח שמציג את המלצותיו ליישוב הסכסוך בצורה משביעת רצון . יתרונו של המתווך בכך שהוא יכול לראות את הסכסוך מנקודת מבט מרוחקת ולמצוא דרכים לפריצת המחסומים ) . ) Pettinger , 2010 המתווכים בעלי שליטה רבה על תהליך ההתערבות . למעשה , המטרה העיקרית שלהם היא לנהל את התהליך ואת האינטראקציות בין הצדדים היריבים . אבל , הצדדים מקבלים את ההחלטה הסופית לגבי הדרך הנאותה לפתור את הסכסוך ביניהם . כך השליטה של המתווך בהחלטה הסופית מועטה . צריך לזכור , עם זאת כי בקונפליקטים עמוקים וחמורים המתווך מנהיג את המו " מ בין הצדדים עד שהם מוכנים לדבר ישירות זה עם זה ) . )...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ