משא ומתן

משא ומתן ) negotiation ( הוא אמצעי תקשורתי בין שני צדדים ומעלה המכוון להגיע להסכמה שתשפר או תיישב קונפליקט ביניהם , ונמצא כדרך מועדפת מאד בקרב מורים ומנהלים בבית הספר כפי שראינו עד כה . הצדדים הנכנסים למשא ומתן ) מו " מ ( מתוך רצון לפתור קונפליקטים ביניהם צריכים לדעת את המרכיבים הבאים ) : ) Pettinger , 2010 המטרות המדויקות שלהם בהורדת רמת הקונפליקט ; מה הם רוצים ממצבים מסוימים ; הקו התחתון שלהם במו " מ ) המינימום שהם מוכנים לספוג (; מה עוד הם רוצים מהמו " מ ; לוח הזמנים שבו צריך המו " מ להתנהל ; מה צריך לעשות במידה והמו " מ נכשל ; איך צריך להציג את ההסכם . פישר ויורי ) Fisher & Ury , 1981 ( הציעו מודל הדרגתי למו " מ על קונפליקטים , אשר מדגיש את הצורך לקבל החלטות על סמך התועלות שיפיקו כל הצדדים יותר מאשר באמצעות ויכוחים תחרותיים . המודל מציע לכל צד דרכים להשגת חלקו בצורה הוגנת ובלי לאפשר לאחרים להיות בעלי יתרון על פניו . כדי להשיג זאת המודל מציע ארבעה עקרונות שכל אחד מהם מתמקד על אלמנט בסיסי אחד במו " מ : אנשים , אינטרסים , אופציות , וקריטריונים . עקרון ראשון : הפרד את האנשים מהבעיה . ב...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ