גישות מבניות לניהול קונפליקטים

ניהול קונפליקטים כולל אף את שינוי הסיבות המבניות המונחות ביסוד הקונפליקט בארגון , שתכליתן להתמודד עם מקורות הקונפליקט על מנת ליישב סכסוכים או לפחות לשמור על רמתם המתונה . הספרות המקצועית על ניהול קונפליקטים מתמקדת במספר דרכים מבניות לניהול קונפליקטים : הגדרת מטרות העל : בגישה זו מחפשים מטרות על המשותפת לצדדים המצויים בקונפליקט . הכוונה לנסח מטרה ששני הצדדים מעריכים כחשובה לארגון והשגתה היא מעבר למשאבים ולמאמצים של כל צד לבדו . הדגש המושם בגישה זו על מטרת על משותפת מפחית את תשומת הלב של העובדים לסכסוך ביניהם ומפחית , כפועל יוצא , את תחושת הקונפליקט ) , Sherif . ) 1958 הפחתת השונות : כאן מפחיתים את ההבדלים הקיימים בין העובדים שעומדים בבסיסו של הקונפליקט . ככל שהעובדים יחושו שיש להם רקע או חוויות משותפות עם עמיתיהם , כך הם ינועו יותר לעבר תיאום פעולותיהם ופתרון הקונפליקטים שביניהם באמצעות דיון קונסטרוקטיבי ביניהם . אחת הדרכים לכך היא ליצור התנסויות משותפות של העובדים באמצעות הקמת צוותי עבודה הנפגשים שעות רבות במהלך יום העבודה ) . ) Triandis , 2003 שיפור התקשורת : לפי גישה זו יש לתת לצדדים...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ