סגנונות טיפול בקונפליקט בינאישי

נשאלת כעת השאלה - כיצד מגיבים אנשים , ובכלל זה עובדים , למצבים של קונפליקט בינאישי בהם הם מצויים ? שילוב עבודותיהם של חוקרים שונים ) , De Dreu & Gelfand 2008 ; Rahim , 1993 ( מצביע על מודל חמש הקטגוריות לטיפול בקונפליקטים : פתרון בעיות : כאן מנסים למצוא פתרון לאי ההסכמה שיועיל לשני הצדדים . זה מצב שבו כל אחד מנצח ) win - win ( משום שאנשים המעורבים בפתרון בעיות מאמינים שניתן להגדיל את המשאבים , קרי המשאבים אינם קבועים מראש כל עוד הצדדים יעמלו על פתרון יצירתי לבעיה . בתהליך פתרון הבעיות חשוב לחלק מידע בין הצדדים ולשתף פעולה לשם זיהוי בסיס משותף ואיתור פתרונות שיספקו את כל הנוגעים בדבר . דרך זו עדיפה כאשר הצדדים חשים אמון אחד כלפי השני והבעיות מורכבות ופחות עדיפה כאשר המידע יכול לשמש כנגד הצד המפיץ אותו . כפייה ( : ( forcing כאן צד אחד מנסה לנצח את הצד השני . המכוונות כאן היא שאחד מנצח והשני מפסיד הכול כי האמונה היא שהעוגה קבועה ואין מקום להרחיב אותה ולכן המנצח לוקח את הכול ) כמאמר השיר של להקת אבבה ( . דרך זו עדיפה כאשר צריך לקבל פתרונות מהירים למחלוקת וכאשר לצד אחד ישנה אמונה עמוקה לגבי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ