השפעות הקונפליקט על העובד והארגון

בעבר , עם תחילת העיסוק האקדמי בקונפליקטים בארגונים , רווחה התפיסה כי הקונפליקט רע לארגון ) . ) Boulding , 1957 ואכן , במונח היומיומי ישנן קונוטציות שליליות למושג קונפליקט . נראה שהוא יוצר כעס , עימות ישיר , והתנהגות הרסנית . בהתאם לתפיסה זו אפילו רמות נמוכות או מתונות של קונפליקט משפיעות לרעה על התפוקה בארגון היות והן מפנות את האנרגיה מייצור ופרודוקטיביות לדברים אחרים . הקונפליקט נתפס אף כמי שפוגע בלכידות הקבוצתית . ואכן , מחקרים מצביעים על כך שקונפליקט הוא מקור לחץ חברתי הגורם לתגובות כגון דופק לב מואץ , פה יבש , ובעיות בריאותיות אחרות . קונפליקט ממושך עשוי להוביל לעייפות פיזית ונפשית ולהתדרדרות במצב הבריאותי של העובד ) Spector & Jex , 1998 ( הבאה לביטוי בהיעדרויות מרובות , תאונות עבודה , תחלופת עובדים , בזבוז זמן עבודה , וירידה בדימוי ובמסוגלות העצמית ) . ) Pettinger , 2010 סוג הקונפליקט המשפיע ביותר באופן שלילי על בריאותו של העובד הוא האידיאולוגי – ערכי משום שהוא עמוק ואמוציונלי יותר . בעצם , קונפליקט ממושך יוביל לעובדים בעלי רמות נמוכות של מיטביות ) , De Dreu & Gelfand , ) 2008 ואף...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ