גורמים לקונפליקט בעולם העבודה ברמות שונות

גורמים שונים ומגוונים משפיעים על מידת הסיכויים שיפרוץ קונפליקט בארגון העבודה ובכלל זה בבית הספר . אנו נעמוד כאן מטבע הדברים רק על העיקריים שבהם . נתחיל בגורמים ברמת הארגון , קרי גורמים המצויים במבנה ובתרבות הארגונית של בית הספר . משאבים נדירים ועימותים על אינטרסים : הגורם הראשוני לקונפליקטים בארגונים רבים טמון במשאבים המוגבלים העומדים לרשותו של הארגון בהם דנו בפרק על סביבות ארגוניות ובעיקר בדיוננו על תיאורית המשאבים הסביבתיים . כך , היות ולאף ארגון אין משאבים בלתי מוגבלים , קונפליקטים צצים על רקע התחרות על מרחב , כסף , ציוד וכוח אדם . למרבה הצער , קונפליקטים אלה מתחזקים משום שכל צד נוטה לראות את תרומתו לארגון כרבה יותר משל האחרים , כפי שראינו בתיאוריית ההוגנות של אדמס , ולכן , לתפיסתו , יש לתת לו חלק גדול יותר מהמשאבים הקיימים . כיוון שכך , קונפליקט ארוך הוא מנת חלקם של ארגונים רבים . חלוקת המשאבים בארגון יוצרת קונפליקטים ברמות שונות . עובד בצוות נושא ונותן על זמן מנוחה , עובדים דורשים חלק גדול יותר בבונוס הניתן לקבוצה משום שהם חשים שהתשומות שלהם גבוהות משל אחרים , ארגונים נושאים ונותנ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ