הגדרות של קונפליקט ארגוני וסוגיו השונים

קונפליקט הוא תהליך שמתחיל כאשר אדם או קבוצה סבורים שקיימים הבדלים בינם לבין אנשים אחרים או בינם לבין קבוצות אחרות בנוגע לאינטרסים , משאבים , אמונות , ערכים או דרכי עבודה שחשובות להם ) . ) De Dreu & Gelfand , 2008 למעשה , קונפליקט הוא תהליך שבו צד אחד תופס שהאינטרסים שלו מושפעים לרעה על ידי צד אחר ) . ) Tjosvold , 2006 שתי הגדרות של קונפליקט המוזכרות בספרות ממחישות את טבעו של הקונפליקט : קונפליקט מוגדר כמאבק רגשי בין שני אנשים או יותר הקשורים זה לזה לגבי הבדלים נתפסים באמונות , ערכים , ומטרות , או על הבדלים ברצונות להערכה , שליטה וחיבה ) Wimot . &) Hocker , 2011 , p . 11 קונפליקט מוגדר כתהליך אינטראקטיבי המתבטא באי הסכמה , אי התאמה או דיסוננס בתוך או בין ישויות חברתיות ) כגון , אנשים , קבוצות , ארגונים , וכו ' ( " ) . ) Rahim , 2001 , p . 18 הקונפליקט מתרחש כאשר ישויות חברתיות נדרשות לעסוק בפעילות שאינה עולה בקנה אחד עם צרכיהן או עם תחומי ההתעניינות שלהן , כאשר מימוש העדפות של צד אחד סותר את מימוש העדפות של צד אחר , או כאשר אין מספיק משאבים על מנת לממש את הצרכים והרצונות של כולם ) . ) R...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ